IJkopnames in de binnenvaart

Voor het bepalen van het geladen c.q. geloste gewicht van binnenvaartschepen. Voor en na het laden of lossen wordt de diepgang gemeten. Zo kan met behulp van de meetbrief de waterverplaatsing en vervolgens de massa van de lading worden bepaald. De meetgegevens, de gegevens uit de meetbrief en de berekening worden in een ijkattest aan de klant verstrekt.

Draught Survey voor zeeschepen

Om de lading vast te stellen van een zeeschip (coaster) wordt de Draught Survey uitgevoerd. Deze is vergelijkbaar met de ijkopname bij de binnenvaart. Voor en na het laden en lossen wordt de diepgang opgenomen. De diepgang wordt gecorrigeerd voor trim en met behulp van het stabiliteitenboek van het schip kan de waterverplaatsing worden berekend. Verder wordt op dezelfde tijdstippen de ballast- en bunkerlading vastgesteld. Wanneer al deze gegevens zijn verwerkt kan het in- of uitgeladen gewicht worden berekend. De meetgegevens, scheepsgegevens en alle verdere relevante informatie worden opgenomen in het Draught Survey Report.

De lading in volume met een beunmeting

De omvang van de lading kan ook gevraagd worden in volume (kubieke meters) in plaats van gewicht (tonnen). Wanneer het schip over een beunbrief beschikt kan hiermee de inhoud per beun bepaald worden. Alle beunschepen en veel vrachtschepen beschikken over die beunbrief. Het vastgestelde volume van de lading wordt opgenomen in het beunattest.

Monstername / chloridebepaling

Een scheepslading zeezand dient meestal ontzilt te worden ten behoeve van de verwerking in het binnenland. De ontzilting is de taak van de schipper die daarvoor zijn lading spoelt met zoet water binnen de ontziltingsgebieden. Vervolgens kan het resterende chloridegehalte vastgesteld worden door middel van keuring. De gevolgde methode staat beschreven in BRL 9313 van het Bouwstoffenbesluit . De uitslag van de veldtest wordt gepresenteerd in een keuringscertificaat. Alleen op projectbasis aan te vragen.